Toont alle 5 resultaten

Brand & Roet reiniging

De keuze van het reinigingsmiddel hangt af van de aard van de verontreiniging en de soort ondergrond die moet worden gereinigd. Hoewel er vuistregels zijn die helpen bij de keuze, is het verstandiger de beschrijvingen van de aangeboden middelen als leidraad aan te houden. Daar waar deze te kort schieten is met zekerheid sprake van een probleem, waar een specialistische aanpak noodzakelijk is. Hiervan is zeker sprake bij brand & roet reiniging.

Een goede voorbereiding bij brand- en roetschade is het stofzuigen om de overmaat aan los en niet los vuil te verwijderen. Voor verticale vlakken zijn schuimreinigers zeer geschikt omdat er geen water hoeft worden toegepast voor reiniging. Een schuimreiniger “hangt” aan de ondergrond en na een inwerktijd wordt deze dmv een stofzuiger opgezogen en verwijderd. Voor reinigen van horizontale vlakken met schrob/zuigmachine worden juist ontschuimende producten ingezet. Bij brand- en roetschade worden over het algemeen neutrale tot sterk alkalische middelen gebruikt. Soms kan het noodzakelijk zijn om afbijtmiddelen te gebruiken op aangetast verfwerk of een zure gevelreiniger of reiniger om zuurvaste minerale ondergronden te saneren. Meer nog dan bij industriële reiniging is kennis van materialen en hun eigenschappen van groot belang tijdens en na brand.

Arka Hoogeveen verkoopt kwalitatief hoogwaardige producten met eigenschappen zoals oppervlakte-actieve stoffen, reinigingsversterkers en loog. Dit zijn belangrijke ingrediënten die specifiek noodzakelijk zijn voor een verantwoorde verwijdering van aanslag door roet- en brandschade op diverse ondergronden zoals vloeren, wanden, meubilair, kunststof gevelpanelen etc.